staticni baner 15

6 | 4 | 2017

PUTEVIMA ARHITEKTONSKE DESTRUKCIJE

Nedelja, 14.05.2017.

16.00-18.00

BINA ŠETNJA: PUTEVIMA ARHITEKTONSKE DESTRUKCIJE

Vodi: Aleksandar Staničić, Do.co.mo.mo Srbija

→ Od Mostarske petlje do zgrade RTS-a u Aberdarevoj ulici

 

Šetnja će obuhvatiti objekte stradale prilikom NATO bombardovanja 1999. godine: Republičko i (sada već srušeno) Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova arhitekata Ivana Antića i Ludviga Tomorija, Dobrovićev Generalštab i zgradu RTS-a u Aberdarevoj ulici. Fokus će biti na procesima koji su se odvijali od trenutka destrukcije i iznetim predlozima/projektima obnove ovih objekata: konkurs “Nove kapije Beograda“ za obe zgrade MUP-a, konkurs “Spomen-obeležje stradalim radnicima RTS-a“ za objekat u Aberdarevoj ulici, kao i očito odsustvo rešenja za zgradu Generalštaba, praćeno brojnim kontroverzama i spekulacijama. Cilj šetnje je upoznavanje učesnika sa hronologijom jedne arhitektonske destrukcije za koju je bombardovanje bilo samo inicijalna kapisla. Predlozi obnove, sa kojima će učesnici šetnje takođe biti upoznati, ukazuju na istančan arhitektonski osećaj za urbanu memoriju i pitanje post-traumatskog nacionalnog identiteta, ujedno rešavajući dilemu zašto oni ni do danas nisu realizovani.

Dr Aleksandar Staničić je naučni saradni na Italijanskoj akademiji naprednih studija u Americi Univerziteta Kolumbija. Doktorirao je Arhitektonsku kompoziciju na Politehničkom univerzitetu u Milanu 2014. godine, sa Doctor Europaeus sertifikatom. Njegov naučni rad se bavi fenomenom proračunate destrukcije arhitekture u savremenim konfliktima, fabrikacijom identiteta i memorije tretmanom arhitektonskog nasleđa u postkonfliktnim rekonstrukcijama, i vezom ideologije i arhitektonskog projektovanja.

 

Prijava za ŠETNJU / OPEN HOUSE

2681
Organizatori
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Pokrovitelji
 • Simple Item 1
 • Simple Item 2
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prijatelji
 • Simple Item 17
 • Simple Item 16
 • Simple Item 15
 • Simple Item 14
 • Simple Item 3
 • Simple Item 4
 • Simple Item 5
 • Simple Item 6
 • Simple Item 9
 • Simple Item 7
 • Simple Item 10
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Prijatelji
 • Simple Item 23
 • Simple Item 1
 • Simple Item 24
 • Simple Item 25
 • Simple Item 11
 • Simple Item 12
 • Simple Item 13
 • Simple Item 21
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 6
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
Prijatelji
 • Simple Item 14
 • Simple Item 13
 • Simple Item 12
 • Simple Item 11
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 2
 • Simple Item 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Medijski sponzori
 • Simple Item 12
 • Simple Item 10
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 7
 • Simple Item 5
 • Simple Item 4
 • Simple Item 3
 • Simple Item 13
 • Simple Item 17
 • Simple Item 14
 • Simple Item 15
 • Simple Item 16
 • Simple Item 18
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Medijski sponzori
 • Simple Item 13
 • Simple Item 14
 • Simple Item 10
 • Simple Item 9
 • Simple Item 8
 • Simple Item 12
 • Simple Item 6
 • Simple Item 11
 • Simple Item 5
 • Simple Item 7
 • Simple Item 4
 • Simple Item 15
 • Simple Item 17
 • Simple Item 3
 • Simple Item 16
 • Simple Item 2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
SVI BINA PROGRAMI SU BESPLATNI! | bina.centar@gmail.com | office@bina.rs | 011 26 24 858
BINA - Beogradska internacionalna nedelja arhitekture © 2006-2016 Društvo arhitekata Beograda i Kulturni centar Beograda